វគ្គថ្មី! អនាគតនៃការជ្រើសរើសនិងរក្សាទេពកោសល្យកំពូល

ការជ្រើសរើស - រក្សាទុក - តាមអ៊ិនធឺរណែត

បញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាធំ ៗ ដែលអាជីវកម្មកំពុងប្រឈមមុខគឺការស្វែងរកនិងរក្សាមនុស្សល្អ។

ការពិតគឺថាវិធីចាស់នៃការប្រកាសការងារការជួលការងារហើយសង្ឃឹមថាប្រជាជននឹងនៅជាប់នឹងការងារទៀត។

អនាគតគឺនិយាយអំពី“ ការងារ” មិនមែន“ ការងារ” - នៅពេលអនាគតអាជីវកម្មនឹងក្រឡេកមើលការងារទាំងមូលហើយបន្ទាប់មកគិតពីអ្វីឬនរណាដែលល្អបំផុតដើម្បីសំរេចការងារនេះ។

ឧទាហរណ៍អ្វីដែលការងារគួរតែត្រូវបានធ្វើដោយអេអាយអេហើយការងារអ្វីដែលគួរធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មហើយចុងក្រោយការងារអ្វីដែលល្អបំផុតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមនុស្ស។

ម៉ូឌុល 8 នេះនាំអ្នកឆ្លងកាត់ធាតុទាំងអស់នៃការត្រៀមខ្លួននាពេលអនាគតឥឡូវនេះដែលវាទាក់ទងនឹងការស្វែងរកនិងរក្សាមនុស្សល្អ។

អ្នក​នឹង​រៀន:

  • អនាគតផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការងារនិងវិធីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វា
  • ផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលទៅកន្លែងធ្វើការនិងរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈការងារ
  • បញ្ហាប្រឈមចម្បងក្នុងការទាក់ទាញទេពកោសល្យកំពូល
  • និន្នាការរបស់កម្មករនិយោជិតប៉ះពាល់ដល់ការពិតនៃការស្វែងរកនិងរក្សាមនុស្សល្អ
  • ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាង 20 អំពីរបៀបដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សដែលល្អបំផុតសម្រាប់“ ការងារ”
  • វិធីមើលការរក្សាទុកមនុស្សតាមរបៀបថ្មីនិងអ្វីដែលត្រូវធ្វើខុសគ្នា
  • ជំនាញកំពូលដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវការដើម្បីរក្សាទេពកោសល្យកំពូល
  • វិធីរក្សាមនុស្សកំពូលរបស់អ្នកឱ្យបានយូរជាងរយៈពេលមធ្យមនៃការងារ
  • ធនធានកម្រងសំណួរនិងសម្ភារៈគាំទ្រដើម្បីជួយអ្នកបង្កើនជោគជ័យរបស់អ្នកក្នុងការជ្រើសរើសនិងរក្សានូវទេពកោសល្យកំពូល